Mikroregion  Předina

Mikroregion  Předina byl založen 21. 12. 2001.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Předina tvoří osm obcí:
Brodek u Prostějova, Dobrochov, Hradčany-Kobeřice, Ondratice, Otaslavice, Vincencov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice .
S 5502 obyvateli patří mezi menší existující mikroregiony Olomouckého kraje.

Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl, patří geografická blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi a také společnými problémy.

              Název mikroregionu dal kopec Předina, který je výraznou dominantou krajiny mezi Prostějovem a Vyškovem. Tato oblast se vyznačuje velkou rozmanitostí. Jsou zde rozsáhlé  zemědělské plochy, vodní toky a rybníky, louky a lesy. Oblast zahrnuje rovinatou Hanou i první kopce Drahanské vrchoviny. Vesnice upoutávají svou upraveností a z několika míst jsou krásné výhledy do okolí, kde můžeme spatřit starobylé památky z různých období.  
Kopec Předina se vypíná do výšky 313 metrů a je považován za geografický střed Moravy, v historii býval cílem výletů a shromáždění. Na západní straně je kammenná mohyla, která zde byla postavena roku 1822 jako zeměměřičský bod. Pod předinou u silnice z Vřesovic do Hradčan se nachází pomník, který připomíná zastavení rakouského císaře Františka I. a ruského cara Alexandra I. před bitvou u Slavkova. Kopci v současnosti dominuje 155 metrů vysoká věž středovlného vysílače.
Mikroregion Předina