Projekty mikroregionu Předina

Dětské parky

– projekt se realizoval v roce 2005 v rámci dodačního titulu MMR děti a mládež z něhož jsme získali padesát procent z celkových nákladů, které tvořili bezmála dva miliony korun. Zbytek peněz poskytly jednotlivé obce ze svých rozpočtů.
Projekt je jedním ze způsobů, jak udržet mladé rodiny s dětmi na venkově.

hřiště

hřiště

hřiště


Naučná stezka Předinou za poznáním

Otevření naučné stezky proběhlo na podzim roku 2006. Trasa vznikla v rámci projektu, který realizoval mikroregion za partnerské spolupráce Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově. Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj, které poskytlo dotaci ve výši 345 tisíc korun. Zbývajících 148 tisíc korun poskytly jednotlivé obce mikroregionu.
Cílem aktivity byla podpora turistického ruchu v této oblasti Hané.
Naučnou stezku vytvořili studenti SPŠO. Vymysleli trasu, navrhli počet zastavení a zpracovali textové podklady.

Naučná stezka má dvě značené trasy. První žlutá zahrnuje všechny obce mikroregionu. Začíná a končí v Nezamyslicích u železniční stanice, kde je první informační tabule. Její délka je 45 km a zvládnou ji i méně zdatní cyklisté. Druhá, 21 km dlouhá červená trasa začíná a končí v Brodku u Prostějova a je vhodná i pro rodiče s dětmi a starší cyklisty. naučná stezka
Cykloturistům je určeno 15 zastavení naučné stezky, která seznamují s historií, památkami a přírodními zajímavostmi této části Hané. Součástí informační tabule je kromě textu přehledná mapa, která napomáhá orientaci. Na stezce jsou umístěny lavičky a na dvou místech (u Vincencova a u rozhledny Štátule na Předině) jsou posezení s otevřeným ohništěm, kde se každý může občerstvit. Malé děti si mohou odpočinout a pohrát v dětských koutcích, které jsou ve většině obcí. Cyklisté mohou využít také možnosti občerstvení v restauracích a hostincích, které zdarma uschovají kolo.

Oficiální otevření naučné stezky proběhlo  16.6.2007   na kolech přímo v terénu.

pozvánka

Komunální technika pro údržbu veřejných prostranství

V rámci Programu obnovy venkova byla zakoupena komunální technika pro údržbu veřejných prostranství v obcích mikroregionu a současně ozvučovací technika pro pořádání kulturních a společenských akcí. Tato technika v celkové hodnotě 800 000,- Kč byla zakoupena s finanční podporou Olomouckého krajeve výši 400 000,- Kč.