Seznam obcí

 

Brodek u Prostějova

Císařská  č.p.39
798 07  Brodek u  Prostějova
tel:          582 370 319, 724 377 511
fax:         582 370 325
e-mail:  mestys@brodek.cz
starosta:          JUDr. Radek Rozmánek
místostarostka: Iva Pluhařová
Dobrochov

Dobrochov  č.p. 43
798 07   Brodek u Prostějova
tel:            587 432 407, 725 136 513
e-mail:     ou@dobrochov.cz
starosta:          JUDr. Ing. Miloslav Kříž
místostarostka:  Eva Mudrlová
Hradčany - Koberice

Hradčany-Kobeřice  14
798 07  Brodek u Prostějova

tel:             582 370 290, 724 184 375
e-mail:      obec.hradcany.koberice@seznam.cz,
starostka: MVDr.Zuzana  Weinlichová        
místostarosta:  Roman Voznica

Ondratice

Ondratice  č. p.15
798 07  Brodek u Prostějova
tel:         582 370 228
e-mail: ou@ondratice.cz
starosta: Mgr. Bohuslav Koštanský
místostarosta: Miloš Zámečník
Otaslavice

Otaslavice č.p. 343
798 06   Otaslavice

tel / fax :        582 372 240, tel: 582 370 721
e-mail:          starosta@otaslavice.cz
starosta:         Marek Hýbl
místostarosta:  Ing.Mojmír Sokol, Ing. Vladimír Ambros 

Vincencov

Vincencov  č.p.63
798 04 Určice

tel:         582 370 726, 602 525 124
e-mail:  obec.vincencov@seznam.cz
starostka: Bc.Renáta Čechová, DiS
místostarosta:  Ing. Ján Hronec
Vranovice - Kelčice

Kelčice  č.p.31
798 08  Kelčice
tel /fax:        582 370 011, 606 749 963
e-mail:        obec@vranovicekelcice.cz
starostka:       Irena Blažková
místostarosta: Ing. Milan Ośťádal
Vřesovice

Vřesovice  č.p.41
798  09  Vřesovice
tel:        582 368 123
e-mail: vresovice.pv@volny.cz
starosta:           Josef  Fica
místostarosta: Josef Krchňák