Seznam obcí

 

Brodek u Prostějova

Císařská 39
798 07  Brodek u  Prostějova
tel:          582 370 319, 724 377 511
fax:         582 370 325
e-mail:  mestys@brodek.cz
starosta:          JUDr. Radek Rozmánek
místostarostka: Iva Pluhařová
Dobrochov

Dobrochov 43
798 07   Brodek u Prostějova
tel:            587 432 407, 725 136 513
e-mail:     ou@dobrochov.cz
starosta:           JUDr. Ing. Miloslav Kříž
místostarostka:  Eva Mudrlová
Hradčany - Koberice

Hradčany-Kobeřice 14
798 07  Brodek u Prostějova

tel:             582 370 290, 724 184 375
e-mail:      obec@hradcany-koberice.cz,
starosta:         Ing. Lukáš Matějíček         
místostarosta: MVDr. Zuzana Weinlichová

Ondratice

Ondratice 31
798 07  Brodek u Prostějova
tel:         582 370 228, 734 319 001
e-mail: ou@ondratice.cz
starosta:         Mgr. Bohuslav Koštanský
místostarosta: Miloš Zámečník
Otaslavice

Otaslavice 343
798 06   Otaslavice

tel / fax :        582 372 240, tel: 582 370 721
e-mail:          starosta@otaslavice.cz
starosta:          Marek Hýbl
místostarosta:  Ing. Mojmír Sokol

Vincencov

Vincencov 63
798 04 Určice

tel:         582 370 726, 602 525 124
e-mail:  obec.vincencov@seznam.cz
starostka:        Bc. Renáta Čechová, DiS
místostarosta:  Mgr. Patrik Mlynárčik Ph.D.
Vranovice - Kelčice

Kelčice 31
798 08  Kelčice
tel /fax:        582 370 011, 606 749 963
e-mail:        obec@vranovicekelcice.cz
starostka:       Irena Blažková
místostarosta: Ing. Milan Ošťádal
Vřesovice

Vřesovice 41
798  09  Vřesovice
tel:        582 368 123
e-mail: vresovice.pv@volny.cz
starosta:         Josef  Fica
místostarosta: Karel Ondrák